GemeenteBelangen stelt vervolgvragen over woningbouw Abbekerk

abbekerk

ABBEKERK – De antwoorden van het college op de eerdere vragen van Roelandt Paarlberg over de mogelijke komst van nieuwbouw woningen in het gebied tussen de Vekenweg en de buslus bij de op/afrit A7. De gemeente liet in een reactie weten dat er nog dit kwartaal gepraat gaat worden met de provincie, gesprekken waar ook de dorpsraad bij zal zijn betrokken.

roelant
Roelandt Paarlberg

Paarlberg wil nu in de vervolgvragen van het college weten of zij kunnen aangeven of de kern van het bericht waar wij eerder mee kwamen, woningbouw rond Abbekerk, mogelijk en reëel is.

Maar daarnaast wil Paarlberg ook weten in welk stadium het overleg met de provincie zich bevind om ook dit gebied vrij te maken voor woningbouw, Paarlberg doelt dan niet op de strook langs de Vekenweg, maar het hele gebied tot aan de buslus met of zonder bos. Paarlberg vraagt zich ook af hoe hoog de subsidie van de provincie is voor aanleg van bospercelen. De provincie heeft een flinke hoeveelheid subsidie vrijgegeven om overal in de provincie bospercelen te ontwikkelen.

Parkwijk III

Volgens Roelandt Paarlberg is het goed dat er wordt nagedacht én gesproken over woningbouw langs de Vekenweg en mogelijk tot aan de buslus. Maar, zegt Paarberg: “Echter dit plan is ontstaan nadat het geplande bouwproject fase 3 in de Parkwijk (plan Het Nieuwe Veld ten Noorden van Abbekerk) door de weidevogels niet uitgevoerd kon worden. De “rondweg” van Abbekerk (de Reigersweg) is om die reden aangelegd, om het verkeer van/uit deze nieuwe Parkwijk fase 3 te ontsluiten naar de A7. Tevens ook om de dorpsstraat te ontlasten.

Paarlberg wil dan ook weten wat de stand van zaken is wat Parkwijk III betreft en vraagt het college ook om de inwoners en de dorpsraad van Abbekerk op de hoogte te houden over de voortgang van de gesprekken.

Loading