Gemeentebelangen Medemblik: ‘Recycletarief hoeft niet meer te kosten, het kost hoogstens wat aandacht’

gemeentebelangen 1

MEDEMBLIK – De campagne is in volle hevigheid losgebarsten en de uitspraken vliegen je om de oren. Zo wordt er geroepen dat het recycletarief altijd duurder is. Laat je niets wijs maken, dat is niet het geval. Op een enkele uitzondering na. Het enige wat gevraagd wordt om je afval goed te scheiden. Dat hoeft niet moeilijk te zijn en hierdoor geef je minder uit aan het recycletarief.

Uit de praktijk:

Bij één van de fractieleden thuis ging er veel afval bij het restafval, waarom? Wellicht gemakzucht of laksheid. Veel te makkelijk ging er eten, papier of plastic bij het restafval. Had hij dan niets op met het milieu? Tuurlijk wel, maar het gebeurt gewoon in een gezin met opgroeiende kinderen. Is dit een unieke situatie? Ik geloof het van niet.

Onlangs zijn ze bij hem thuis meer aandacht gaan geven aan het restafval en hij concludeert dat dit echt mogelijk is. Er zijn nu al drie ophaalrondes geweest en zijn afvalbak is voor iets meer als de helft vol. Het is echt te doen, als je er wat aandacht aan besteed. Hij verwacht dat zijn bak pas op zijn vroegst in april wordt aangeboden. Dat zou betekenen dat hij zijn bak slechts 3x per jaar aan hoeven te bieden. Toch  verwacht hij zelf dat de bak in de zomer nog wel een keer extra aan wordt geboden, dit om nare geurtjes tegen te gaan.

Het financiële plaatje voor ons gezin met 2 kinderen

De kosten zijn verdeeld over de kosten zoals ze nu zijn met het recycletarief, de kosten bij ongewijzigd beleid en de kosten zoals ze in 2021 waren.

  Kosten 2022 (recycletarief) Kosten 2022 (Ongewijzigd beleid)* Kosten 2021
Vast tarief € 301 € 372 (kostendekkend) € 345
Variabel tarief/recycle tarief € 45 (4x ledigen) € 0 € –
Korting 2022 € -25 € 0
Teruggaaf medische indicatie € nvt
Totaal € 321 € 372 € 345

*Ongewijzigd beleid wordt bedoeld, dat wanneer er geen recycletarief zou zijn ingevoerd, de prijzen sowieso verhoogd moesten worden met  8% ivm kostendekkendheid.

Hoeveel kost het bij de buren?

Opmeer € 420 Enkhuizen € 410
Koggeland € 379 Hoorn € 351
Stede Broec € 396 Drechterland € 408

Geloof wat je wil geloven, maar zelfs wanneer je de grijze bak meer als die 4x aanbiedt (zoals de verwachting bij ons thuis is), zal je goedkoper uit zijn. Tevens zijn we goedkoper uit dan bij onze buurgemeenten. Ook goed om te weten, is dat er met de invoering van deze systematiek ook wordt gekeken naar ouderen en mensen met gezondheidsklachten. Want maak je gebruik van zaken waar je medisch afval van hebt, wordt het totaal bedrag verminderd met € 55 (dit komt neer op 4x ledigen). Dit maatwerk is niet van toepassing bij andere gemeenten.

Alleen Hoorn is verreweg goedkoper, dit komt doordat het een stedelijk gebied is en daardoor het huisvuil sneller opgehaald kan worden. Dit ter vergelijk bij de langgerekte lintdorpen en buitengebieden in onze gemeente. 

Toch is er ook kritiek

Kritiek over hoe het recycletarief is ingevoerd. Er is te weinig uitleg gegeven aan de inwoners bij de invoering van deze methodiek, ook was het maatwerktarief voor medisch afval laat bekend, waardoor inwoners niet direct een goed beeld hebben gekregen.

Ook de communicatie omtrent het ophalen van het afval kan beter. Denk hierbij aan het plastic afvalzakken in de grotere kernen. Dit moet duidelijk, zodat dit niet op straat blijft liggen.

Dumpen van afval

Ook wij zijn niet blind van wat er allemaal gebeurd met het dumpen van afval of afval stoppen in de rolemmer van iemand anders. Dit is nooit goed te praten. Maar komt wel voort uit sentimenten, dat alles duurder wordt. Terwijl het echt niet duurder hoeft te zijn.

Conclusie:

Afval scheiden loont voor de inwoner op meerdere manieren. Ten eerste je betaalt minder aan het recycletarief en ten tweede we ontvangen als gemeente meer voor de opgehaalde grondstoffen. GemeenteBelangen zal zich ook inzetten dat dit weer terug zal vloeien naar de inwoners, zoals we dit jaar al gedaan hebben met incidentele korting van 25 euro.

GemeenteBelangen Medemblik

Luiten Plekker, Roelandt Paarlberg, Roel Braaksma, Piet Mosch en Gerben Gringhuis

Loading