Share

Gemeente Medemblik wil dat inwoners die zich inspannen om afval te scheiden, dit terugzien in hun portemonnee

MEDEMBLIK – De gemeenteraad heeft daarom besloten per 1 januari 2022 het recycle-tarief in te voeren. Dit is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog. Door uw afval goed te scheiden, krijgt u met het recycle-tarief invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing.

Bent u een goede afvalscheider en heeft u weinig restafval? Dan betaalt u ook minder.

Wat worden de tarieven?

U betaalt per adres een vast bedrag per jaar, namelijk

  • één  persoon € 226,79
  • twee of meer personen € 301, 63

Het variable tarief dat hier extra bijkomt, hangt af van het aantal ledigingen (ook wel aanbiedingen)

  • voor de aanbieding van een container van 140 liter besteld voor restafval, betaalt u per aanbieding € 8,33
  • voor de aanbieding van een container van 240 liter voor restafval, betaalt u per aanbieding € 11,26
  • voor de ontgrendeling van de (ondergrondse) container voor restafval betaalt u per keer € 2,79

Het variable tarief van het hele jaar 2022 wordt begin 2023 in rekening gebracht. Voor de plastic en gft container hoeft u niet extra te betalen.

Wat is de hoogte van de afvalstoffenheffing voor een gezin van 4 personen?

Huishouden met weinig restafval: scheidt het afval goed tot zeer goed en koopt bewust (afvalpreventie). Er blijft weinig restafval over. Het restafval bevat geen tot weinig vervuiling van andere afvalstromen als GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Huishouden met weinig restafval

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2022
140 7*8,33 58,31 301,63 € 359,94
240 4*11,26 45,04 301,63 € 346,67

Huishouden met gemiddeld restafval: scheidt het afval gemiddeld tot goed. Het restafval bevat beperkte vervuiling van andere afvalstromen als GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

Huishouden met gemiddeld restafval

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2022
140 11*8,33 91,63 301,63 € 393,26
240 7*11,26 78,82 301,63 € 380,45

Huishouden met veel restafval: scheidt het afval minder goed tot slecht en doet niet aan afvalpreventie of kan niet aan afvalpreventie doen (van toepassing bij inwoners met medisch restafval). het restafval bevat vervuiling van andere afvalstromen als GFT, plastic, blik en pak, glas en papier.

 

Huishouden met veel restafval

Inhoud aantal keer variabel tarief vast tarief totaal 2022
140 13*8,33 108, 29 301,63 € 409,92
240 13*11,26 146,38 301,63 € 448,01

* het aantal ledigingen per type huishouden is gebaseerd op gemiddelden van gemeenten die al werken met recycle-tarief

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl