Extra regels plaatsen windmolens vervallen, geen 600 meter limiet meer

MEDEMBLIK – In de Omgevingsverordening zijn alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd, zoals regels over milieu, geluid, landschap en natuur. De bovenwettelijke regels voor het plaatsen van windmolens vervallen in Noord-Holland met het vaststellen door Provinciale Staten (PS) van de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 (de zogenaamde Eerste partiële herziening van de Omgevingsverordening 2020). PS besloten ook dat hierover geen referendum wordt gehouden.

Bovenop de landelijke regels voor het plaatsen van windmolens had Noord-Holland sinds 2015 extra regels voor het plaatsen van windmolens op land: een minimale afstand van 600 meter tot bebouwing, tenminste 3 windmolens op een rij en een ashoogte van maximaal 120 meter. Met de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) aan PS onder meer voor om deze extra provinciale regels voor windmolens te laten vervallen.

Geen referendum

De Stichting Windalarm wilde met een referendum voorkomen dat de extra regels voor het plaatsen van windmolens vervallen. In Noord-Holland kunnen inwoners een verzoek indienen voor een referendum (correctief raadgevend) over een besluit. Zo’n referendum kan alleen gaan over een geheel besluit van PS en niet over een deel daarvan. Daarom gingen de referendumverzoeken van Windalarm over de Omgevingsverordening 2022 en over de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 met het besluit de ‘Eerste partiële herziening van de Omgevingsverordening 2020’.

Lees ook: Meer inzicht in gezondheidseffecten windmolens

PS besloten negatief over de referendumverzoeken van de Stichting Windalarm over de verordeningen: er komt geen referendum. PS mandateerden commissaris van Koning Arthur van Dijk om in afstemming met de fractievoorzitters een motivatie te formuleren over de besluiten over de referendumverzoeken. Publicatie hiervan volgt op een later moment. Meer informatie over het organiseren van een referendum staat hier: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Inspraak.

Stemming Omgevingsverordening 2022 en aanpassing Omgevingsverordening 2020

PS stemden met een ruime meerderheid in met ‘Eerste partiële herziening van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020’. CU, D66, DENK, GL, LNH, PvdD, PvdA, SP en VVD stemden voor. Een ruime meerderheid van PS ging akkoord met het voorstel van de SP om apart te stemmen over het ‘delegatiebesluit’ bij de Omgevingsverordening waarmee PS de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsverordening aan GS delegeren. Voor het delegatiebesluit zelf was er een meerderheid. Een ruime meerderheid van PS stemde in met de andere delen van de Omgevingsverordening. PvdO, CDA, FVD, JA21, PVV stemden tegen.

Loading