Share

Els van den Bosch(CDA): “Gevaarlijke kruisingen zijn op zijn minst een gedeelde verantwoordelijkheid “

WERVERSHOOF – Maandagavond zijn er op de Tolweg in Wervershoof twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Bij de kruising met de Veenakkers werd een auto in de zijkant aangereden. Het is allesbehalve de eerste keer dat er hier sprake is van een botsing.  Medemblik Praat vraagt aan Els van den Bosch (CDA) wanneer er nu eindelijk eens iets gaat gebeuren aan de als gevaarlijk bekendstaande kruispunten. Van den Bosch bevestigt desgevraagd dat de wegen die nu nog in eigendom zijn van het Hoogheemraadschap, per 1 januari 2023 worden overgenomen door de zeven gemeenten in de regio Westfriesland.

Op 17 juni heeft de gemeenteraad van gem. Medemblik hiermee ingestemd. De door het HHNK nog uit te voeren werkzaamheden aan al die wegen worden geconcretiseerd zodat ze verifieerbaar zijn. Uiteindelijk volgt er nog een gezamenlijke schouw en een eindinspectie.  Herinrichting en verkeersmaatregelen van een aantal kruispunten in polder het Grootslag vallen echter buiten de overdracht. Els van den Bosch: “Het is onredelijk wanneer de gemeente als enige verantwoordelijk is voor de kosten die voort gaan vloeien uit de in de toekomst te nemen verkeersmaatregelen. Om die reden heeft het CDA bij motie aan het college opgedragen om zich maximaal in te spannen en zo eerlijk mogelijke afspraak te maken over de financiering van de herinrichting van de gevaarlijke kruispunten en dit een gedeelde verantwoordelijkheid te laten zijn“.

Lees ook: Zoveelste ongeval kruispunt Tolweg met de Veenakkers in Wervershoof

De motie is unaniem aangenomen en burgemeester Streng en wethouder Kuipers hebben een gesprek gehad met hoogheemraad R. Veenman. Hierbij zijn nog geen concrete afspraken gemaakt; men wil eerst de uitkomsten afwachten van een haalbaarheidsonderzoek dat HHNK momenteel uitvoert. Voorafgaand aan het haalbaarheidsonderzoek is besloten eerst een zogenaamde variantenstudie uit te voeren. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre er nog alternatieve verkeersmaatregelen mogelijk zijn die de (kostbare) rotondes kunnen beperken.

De resultaten van dit onderzoek zijn op dit moment nog niet bekend bij de CDA-fractie. 

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl