Share

Drugs en wapens in kluisjes scholen Hoorn

HOORN – De Westfriese gemeenten, scholengemeenschappen en de politie werken al een aantal jaren samen om de veiligheid op scholen te waarborgen. Eens in de zoveel tijd worden de kluisjes onaangekondigd gecontroleerd op wapens, drugs, illegaal vuurwerk en meer dat niet thuishoort op een school.

Het Werenfridus, OSG en de Copernicus controleerden de kluisjes van hun leerlingen. Een veilige school is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen ontplooien en je schooltijd als een prettige tijd te ervaren.

Convenant Veilige School Westfriesland

In oktober 2019 hebben de zeven Westfriese gemeenten, de politie en het Atlas College, Clusius College, St. Trigoon, Martinuscollege, St. Ronduit, RSG Enkhuizen en het Tabor College de handtekening gezet onder het (herziene) convenant Veilige Scholen. We leveren samen de inspanning voor een optimaal veiligheids- en zorgbeleid op de scholen. Dat betekent dat we samen aan de lat staan om vroege schoolverlaters te voorkomen, de verbinding te leggen tussen onderwijs, jeugdhulp en veiligheid, maar ook om te handhaven op wapens- en drugsgebruik onder scholieren.

Controle van de kluisjes

Wapens, drugs, illegaal vuurwerk en nog veel meer zaken horen niet thuis op een school. Dat we de controles doen zonder ze vooraf bekend te maken, heeft te maken met het vergroten van het bewustzijn over de pakkans. Halt is aanwezig om als het nodig is in actie te komen. De scholen doen periodieke controle en gisteren waren dat het Werenfridus, OSG en de Copernicus. Het team Veiligheid van de gemeente Hoorn, de politie, handhaving en Halt ondersteunden de scholen.

Wat is er aangetroffen

Twee honden zijn ingezet om drugs en vuurwerk op te sporen en er werden steekproefsgewijs kluisjes geopend. Er zijn verschillende drugs gevonden en een steekwapen.

Nazorg

De controles door de scholen in samenwerking met handhaving en de politie hebben veel impact, ook omdat er met honden wordt gewerkt. We begrijpen dat het noodlottige steekincident de impact vergroot. De controle van 15 november staat daar los van, de controle is namelijk al een tijd geleden gepland. We kunnen ons voorstellen dat de controles daardoor nu wel extra impact hebben. Daarom zijn we na de controles met de leerlingen in gesprek gegaan en is opvang en ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk en de jeugd- en gezinswerker mogelijk.

Totaal aantal keren gelezen: 42 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen