De Wieringermeer is in beeld voor nieuw bos, provincie wil in totaal 34Ha nieuw bos aanplanten

Provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten gekapt bos compenseren. Daarvoor stelt de provincie de subsidieregeling boscompensatie open.c

WIERINGERMEER – Provincie Noord-Holland gaat samen met gemeenten gekapt bos compenseren. Daarvoor stelt de provincie de subsidieregeling boscompensatie open.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Nieuw en vitaal bos is belangrijk voor Noord-Holland: het heeft een positieve invloed op ons klimaat, onze leefomgeving en ons welzijn. We hopen gemeenten met deze regeling te ondersteunen bij bosaanplant. Zo werken we samen aan een groene en bosrijke provincie.” 

In totaal is er een bedrag van € 1.768.000 beschikbaar gesteld om 34 hectare aan compensatiebos aan te planten. De provincie draagt de eerste 5 jaar de voorbereidingskosten, aanplantkosten en het afgekocht beheer voor het bos. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de locatie, de afwaardering en de planologische organisatie van het nieuwe bos. 

Op verschillende plekken in Noord-Holland is er ruimte voor de mogelijke ontwikkeling van nieuw bos. Zo liggen er kansen in Kennemerland, de Wieringermeerpolder en de scheggen rond Amsterdam. Dit betekent niet dat bosaanplant daar een gegeven is: per locatie wordt er gekeken naar de ruimtelijke belangen en het soort bos.

Bossenstrategie

De subsidieregeling boscompensatie is onderdeel van de Bossenstrategie. Eén van de onderdelen van deze strategie is om bos dat tussen 2017 en nu gekapt is in Natura 2000-gebieden te compenseren. Tot nu toe is er 33,32 hectare aan bos gekapt, dat met deze subsidieregeling gecompenseerd gaat worden. Naar verwachting wordt er de komende jaren nog 26,46 hectare aan bos gekapt. Daarmee zal er in totaal 59,78 hectare aan bos worden gecompenseerd. 

Loading