De provincie Noord-Holland stelt daarom €500.000,- subsidie beschikbaar om bushaltes toegankelijk te maken voor reizigers met een beperking.

MEDEMBLIK – Met het beschikbare bedrag kunnen ongeveer 25 haltes volledig toegankelijk worden gemaakt. De subsidie kan ook gebruikt worden voor kleinere aanpassingen aan de halte. Denk daarbij aan een goede hoogte van de halte voor een gemakkelijke instap, ribbeltegels voor blinden en slechtzienden of de juiste breedte van de halte om met een rolstoel in en uit de bus te kunnen komen.

Extra subsidie voor 2023

In 2021 stelde de provincie ook al € 2 miljoen beschikbaar om haltes aan te passen. In 2023 is er €500.000,- extra subsidie beschikbaar voor de regio’s waar de provincie zorgt voor het busvervoer: Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek.

Bestuursakkoord Toegankelijk openbaar vervoer

Op 7 november 2022 is het landelijke Bestuursakkoord Toegankelijkheid openbaar vervoer door alle betrokken partijen ondertekend. De provincie maakt nu een uitvoeringsplan om aan te geven welke maatregelen moeten worden genomen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. In Noord-Holland Noord, Haarlem-IJmond en Gooi en Vechtstreek zijn ongeveer 3.000 bushaltes. Daarvan is op dit moment meer dan de helft toegankelijk voor mensen met een beperking.

Alle haltes zijn geregistreerd in het Centraal Halte Bestand. Komend jaar wordt dit bestand geactualiseerd. Zo zien reizigers met een beperking bij het plannen van hun reis of zij van de betreffende halte gebruik kunnen maken. 

Loading