Share

De bevolking van Medemblik ontgroent, vergrijst en de potentiële beroepsbevolking krimpt

MEDEMBLIK – Dat is 1 van de uitkomsten die te lezen zijn in de maatwerkstudie dat in opdracht van de Gemeente Medemblik is gemaakt door Platform31. Samen met de overige gemeenten in West-Friesland heeft Platform31 een studie te doen naar de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Medemblik.

Volgens de maatwerkstudie zal de bevolking van de gemeente Medemblik ontgroenen, vergrijzen en de potentiële beroepsbevolking gaan krimpen door de vergrijzing. Platform31 schrijft: “De afname van de potentiële beroepsbevolking is een paradigmashift die ingrijpende gevolgen zal hebben. Ondernemers die niet of veel moeilijker kunnen groeien. Woningen die onvoldoende snel gebouwd en verduurzaamd kunnen worden. En allerlei publieke diensten (zorg, onderwijs, politie, gemeentelijke dienstverlening) die steeds moeilijker geleverd kunnen worden.”

Toename bevolking vooral door buitenlandse migratie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat er vanuit dat de bevolkingsgroei in Nederland de aankomende 30 jaar verder zal toenemen, en daar is buitenlandse migratie de grootste veroorzaker van, 83% van de aanwas zal voor rekening komen van buitenlandse migratie en maar 17% door natuurlijke aanwas. Dit gaat ook op voor de gemeente Medemblik waar de afgelopen 30 jaar de bevolking groeide met 35% door de natuurlijke aanwas maar 42% kwam door de buitenlandse migratie en daarvan nemen arbeidsmigranten het grootste deel van voor hun rekening, 23% was afkomstig van verhuizingen binnen Nederland naar Medemblik.

In de recente, geactualiseerde provinciale prognose van de bevolkingsontwikkeling voor de komende dertig jaar groeit de bevolking van Medemblik de komende dertig jaar met drie procent. Van 45.190 inwoners in 2020 naar 46.695 in 2050. Deze groei komt naar verwachting tot stand door negatieve natuurlijke aanwas (-/- 2.480 inwoners), een gering saldo van de binnenlandse migratie (+ 580 inwoners) en een omvangrijk positief saldo van de buitenlandse migratie (+ 3.410 inwoners). Het relatief geringe verwachte positieve saldo van de binnenlandse migratie duidt erop dat de woon-, werk- en leefomgevingen en woningen in Medemblik naar verwachting niet enorm aantrekkelijk zijn of dat er betere alternatieven zijn. Terwijl het hoge saldo van de buitenlandse migratie de economie in Medemblik kwetsbaar maakt voor veranderende migratiestromen,” aldus Platform31.

Toenemende aantal faillissementen in horeca, sport, cultuur en recreatie

Bedrijven die voor de coronacrisis er financieel al slecht voorstonden konden in de 2 jaren van de coronacrisis blijven bestaan dankzij de miljarden die het Rijk aan steunmaatregelen heeft betaald, maar nu de steunmaatregelen zijn afgelopen ziet Plaftorm31 een toename van het aantal faillissementen en dan met name in de horeca, cultuur, sport en recreatie en een stijging van het aantal werklozen. Daarnaast zijn er dan nog de effecten van de Oekraïnecrisis die zorgt voor torenhoge energie-, grondstof- en voedselprijzen, vele vluchtelingen en een economische recessie en torenhoge inflatie die kunnen gaan zorgen voor meer faillissementen waardoor de werkloosheid verder zal toenemen en het woningtekort nog groter zal worden.

Veiligheid

Het aantal misdrijven per 10.000 inwoners is in Medemblik veel minder dan gemiddeld in de provincie Noord-Holland, in Nederland, in de gemeenten met tussen de 25.000 en 50.000 inwoners en in vele vergelijkbare gemeenten. Op een andere wijze gemeten, is de veiligheid in Medemblik veel beter dan gemiddeld in de provincie, in Nederland en in de gemeenten met tussen de 25.000 en 50.000 inwoners. De sociale veiligheid (index criminaliteit) is sinds 2014 met meer dan 30 procent verbeterd en vooral de veiligheidsgevoelens zijn in Medemblik sterk verbeterd.

Drugs en ondermijning een maatschappelijk probleem

Het besef dat ondermijning een groot maatschappelijk probleem is, staat niet meer ter discussie; ook niet in Medemblik. Gemeten naar het aantal drugsdelicten is in Medemblik de ondermijning laag en is het aantal slachtoffers van online koop- en verkoopfraude in vergelijking met de benchmarkgemeenten eveneens laag. Maatschappelijke problemen die samenhangen met ondermijning zijn gevaarlijke drugslabs in woonwijken, drugsdumpingen in de natuur, exorbitante criminele winsten die worden witgewassen (o.a. door middel van louche ondernemingen), excessief geweld, zoals liquidaties en (vergis)moorden in de openbare ruimte, bedreigde burgemeesters, intimidatie en corruptie, het ronselen van kinderen op schoolpleinen voor druggerelateerde criminaliteit, ondernemers en agrariërs die onder druk worden gezet, et cetera. De urgentie om de ondermijning aan te pakken, is hoog.

Woningnood blijft hoog

Tegenwoordig zoeken vooral één- en tweepersoonshuishoudens naar een woning, terwijl zeventig procent van de woningen een gezinswoning is met een indeling die niet meer goed past bij de veranderende huishoudens. Alleenstaande ouderen zien geen aantrekkelijk aanbod en blijven te lang wonen in hun (te) grote eengezinshuis. Ook daardoor stagneert de doorstroming.

In de recente provinciale huishoudensprognose 2021 tot 2050 wordt in Medemblik een toename van 1.800 huishoudens verwacht de komende dertig jaar. Daarbij treedt een belangrijke verschuiving op in het type huishoudens. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe en het aantal paarhuishoudens neemt af. De provinciale prognose is dat Medemblik zo’n 1.530 woningen nodig heeft de komende drie decennia. Met een bouwspurt de komende jaren gaat Medemblik met harde en zachte plannen voorzien in deze woningbehoefte. Dit vergt wel een belangrijke ambtelijke inzet om op tijd de plannen bouwgereed te hebben.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl