De belangrijkste punten uit het coalitieakkoord, ‘Medemblik moet alle zeilen bijzetten’

MEDEMBLIK – Na de sof met Hart voor Medemblik die hoe dan ook bleef vasthouden aan de afschaffing van het recycletarief en daardoor de coalitieonderhandelingen op blies hebben het CDA, GemeenteBelangen,MORGEN!, en D66 de gelederen gesloten en in recordtijd een coalitieakkoord gesmeed waar de gemeente Medemblik de aankomende vier jaar op kan voort borduren.

De belangrijkst opgave die de nieuwe coalitie en het college staat te wachten is het huishoudboekje van de gemeente Medemblik op orde krijgen, door de enorme problemen waar de gemeenten in Nederland op de taakstelling Wmo mee kampen schrijven, waaronder de gemeente Medemblik, donkere rode cijfers onder de streep.

In het coalitieakkoord gaat de nieuwe coalitie dan ook uit van dat alle structurele uitgaven gedekt  moeten zijn door structurele inkomsten, is dit niet het geval dan is het antwoord heel simpel, ‘nee, misschien over 2 jaar,’ . De verwachting is dat het huishoudboekje van de gemeente Medemblik weer met zwarte cijfers wordt geschreven.

Ook willen de 4 partijen, die met 16 zetels een krappe meerderheid hebben, de gemeenteraad telt 29 leden, dat het weerstandsvermogen van de gemeente Medemblik wordt verhoogd naar categorie 1 – 1.4% om beter financiële risico’s te kunnen opvangen. De begroting 2023 is voor het nieuwe college de kans om te laten zien hoe zij de meerjarige begroting in balans willen gaan brengen, wat wel zeker is dat er voor de aankomende 2 jaar geen nieuw beleid mogelijk is tenzij dit budgetneutraal kan worden uitgevoerd door de gemeente Medemblik.

Het hele coalitieakkoord kunt u hier onder lezen. COALITIEAKKOORD_Medemblik_2022-2026 (1)

Loading