Share

Column Tom Beerepoot(VVD): ‘De Zeehoek’

De VVD heeft zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor woningbouw (al dan niet in combinatie met een nieuw overdekt zwembad) op het Zeehoek-terrein in Wervershoof. Als onderdeel van onze campagne hebben wij vorig jaar, in goede samenwerking met de dorpsraad, HvM en de CU, een informatieavond over dit onderwerp in de Dars georganiseerd waarbij meer dan 200 belangstellenden aanwezig waren. Wij waren dan ook verheugd toen deze week bekend werd dat onze campagne niet voor niets geweest is en dat het college aangaf vol op woningbouw op het Zeehoek-terrein te willen inzetten. In het eerste kwartaal van 2023 zullen de wethouders Gerben Gringhuis en Jeroen Broeders een gezamenlijk raadsvoorstel aanbieden waarin zij aan de raad een voorbereidingskrediet aanvragen voor woningbouw op het Zeehoek-terrein en de begeleiding van de beëindiging van de exploitatie van het huidige zwembad. Wij zijn blij met de woningbouwplannen voor het Zeehoek-terrein die vele woning-zoekenden uit Wervershoof en omgeving perspectief op een woning biedt.

Tom Beerepoot (VVD)

Minder blij zijn wij met het bericht over de voorgenomen sluiting van het huidige zwembad al moeten wij wel zo eerlijk zijn om te onderkennen dat het zwembad, in zijn huidige vorm, niet houdbaar is. Jaarlijks gaat er EUR 370.000,– subsidie naar de Zeehoek. Hier komt nog bij dat het zwembad met achterstallig onderhoud te maken had waarvoor niet gereserveerd was. Ook voor de benodigde renovatie zou veel geld nodig zijn waardoor er weer een fors beroep op subsidie zou moeten worden gedaan. Iedereen zal moeten erkennen dat dat in de huidige tijd niet haalbaar is en dat niet aan sluiting van het zwembad te ontkomen valt.

De VVD staat dan ook achter de genomen beslissing om het zwembad te sluiten maar wil wel dat de mogelijkheden op een alternatieve zwemvoorziening, op welke plek dan ook in Wervershoof, onderzocht worden. Hierbij hebben wij, gezien de bereikbaarheid en de nabijheid van overige sportvoorzieningen, een voorkeur voor de Westrand. Verder denken wij aan een doelgroepen-bad waarbij de jaarlijkse subsidie niet hoger mag zijn dan het bedrag dat het zwembad nu jaarlijks aan subsidie ontvangt. Tenslotte kan het Zeehoek-terrein al vele jaren nauwelijks gebruikt worden omdat het zwembad rendabeler mogelijkheden blokkeert. Door de sloop van het zwembad kan het terrein voor woningbouw ontwikkeld worden waardoor een flinke opbrengst van de grond in het verschiet ligt. De VVD acht het alleszins redelijk om deze opbrengst voor het nieuwe zwembad te gebruiken.

Resumerend:

De VVD pleit ervoor om:

  • Zwembad de Zeehoek nog 2 jaar open te houden tot 01-01-2025.
  • Per die datum met de sloop van het zwembad en woningbouw op het Zeehoek-terrein te starten.
  • De opbrengst van het Zeehoek-terrein te reserveren voor de bouw van een nieuw overdekt zwembad op de Westrand.
  • De voorbereidingen voor woningbouw per 01-01-2025 op het Zeehoek-terrein en de bouw van een nieuw overdekt zwembad op de Westrand onverminderd voort te zetten.
  • Aan de hand van de financiële positie van de Gemeente Medemblik in Q3 2024 (of zoveel eerder als mogelijk is) te beslissen of de bouw van een nieuw zwembad aan de Westrand financieel haalbaar is.

Fractie VVD – Tom Beerepoot

Totaal aantal keren gelezen: 19 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer