Share

CDA wil pas-melders legaliseren

NOORD-HOLLAND – CDA Noord-Holland wil dat met spoed stappen worden ondernomen om PAS-melders te legaliseren. Na recente vragen aan de gedeputeerde diende het CDA afgelopen maandag een motie in om er als provincie bij het Rijk op aan te dringen met spoed te voorzien in een oplossing, die in ieder geval voorziet in het legaliseren van de PAS-melders.

Nu blijkt dat Schiphol stikstofrechten aan het opkopen is, is de noodzaak van het legaliseren van de PAS-melders nog urgenter geworden, vindt CDA Noord-Holland. Dennis Heijnen, fractievoorzitter: “Het is bijna 2023 en een oplossing is nog altijd niet in zicht, terwijl in de wet is opgenomen dat binnen drie jaar een oplossing moet komen. Bij het uitblijven van noodvergunningen of een ander perspectief komt de constructieve samenwerking van de gebiedt-recessen onder druk.

Heijnen vindt het een kwalijke zaak dat ondernemers die zich aan de wet houden en netjes een PAS-melding hebben gedaan, al sinds 2019 niet verder kunnen bouwen aan hun bedrijf: “De onzekerheid waarin ondernemers verkeren verhindert hen bijvoorbeeld in situaties waarbij bancaire financiering noodzakelijk is. Hiermee wordt een ongewenste rem gezet op innovatie van bedrijven, omdat er niet geïnvesteerd kan worden in de toekomst, bijvoorbeeld bij innovaties die juist nu nodig zijn voor verlaging van de stikstofuitstoot”.

Heijnen vindt het onverantwoord om deze schrijnende situatie nog langer te laten bestaan en dringt er bij de landelijke CDA-fractie ook op aan om de PAS-melders, waar in Noord-Holland circa 230 bedrijven onder vallen, te helpen.

Totaal aantal keren gelezen: 102 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen