Share

CDA motie over pleegzorg unaniem aangenomen, ‘luisteren naar wat nodig is’

MEDEMBLIK – De motie om pleegouders te ondersteunen van het CDA, i.s.m. Morgen! en GemeenteBelangen is unaniem aangenomen door de raad van de gemeente Medemblik. Wethouder Nijssingh pakt de handschoen op en gaat het gesprek aan met pleegouders in de gemeente om te luisteren naar wij zij nodig hebben zodat wij pleegouders kunnen ontzorgen en hulp kunnen bieden.  

Els van den Bosch (CDA): “U hoort het ons van het CDA vaker zeggen dat wij pleegzorg beschouwen als de parel van de jeugdzorg. Opgroeien in een gezin biedt geborgenheid en veiligheid. En wanneer een kind om wat voor reden dan ook niet thuis kan worden, bieden pleegouders een veilige thuisbasis”. 

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 gaat de gemeente ook over pleegzorg. Yvonne Buwalda (GB): “in onze gemeente wordt de pleegzorg geregeld in samenwerking met andere gemeenten, we hebben het college daarom opgedragen de motie bovenregionaal voor te leggen aan andere betrokken gemeenteraden”.

Het blijkt, zowel uit de gesprekken met pleegouders alsook door een inspraakreactie bij een recente raadscommissie, dat pleegouders niet altijd bekend zijn met de mogelijkheden die de gemeente biedt om hen te ondersteunen. Dit is dan ook de aanleiding voor de motie om hieraan meer bekendheid te geven.

Anneke van der Geest (Morgen!): “De vraag naar pleegzorg is nog altijd groter dan het aanbod. Om pleegouders te behouden en te werven is hulp en steun vanuit de gemeente om ook maatwerk te kunnen bieden essentieel”.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl