Share

CDA Medemblik wil aandacht voor de pleegzorg, ‘vraag is groter dan het aanbod’

MEDEMBLIK – Het CDA dient, samen met GemeenteBelangen, Morgen!, ChristenUnie en D66 een motie in bij de raadsvergadering van de gemeente Medemblik op 1 december om opnieuw aandacht te vragen voor Pleegzorg. Els van den Bosch (CDA): “U hoort het ons van het CDA vaker zeggen dat wij pleegzorg beschouwen als de parel van de jeugdzorg. Opgroeien in een gezin biedt geborgenheid en veiligheid. En wanneer een kind om wat voor reden dan ook niet thuis kan worden, bieden pleegouders een veilige thuisbasis”. 

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 gaat de gemeente ook over pleegzorg en is sindsdien een aandachtspunt voor de Medemblikker CDA fractie. Zo werd er eerder al een motie met succes ingediend om het Noord-Hollands Pleegzorgfonds in stand te houden. Juist dit pleegzorgfonds alsook andere gemeentelijke regelingen zijn nodig voor pleegouders die incidentele kosten voor hun pleegkinderen moeten maken. Denk hierbij aan medische kosten, een fiets of kinderopvangkosten. De CDA’ers hebben de afgelopen jaren veel pleegouders gesproken.

Claudia Selders (CDA): ”Zij vervullen hun rol met hart en ziel, en wij willen graag weten hoe we hen als gemeente kunnen ontzorgen en hulp kunnen bieden, niet alleen als het gaat om de incidentele kosten maar zeker ook om de regeldruk die zij ervaren”.

Het blijkt, zowel uit de gesprekken die door de CDA’ers zijn gevoerd met pleegouders alsook door een inspraakreactie bij een recente raadscommissie, dat pleegouders niet altijd bekend zijn met de mogelijkheden die de gemeente biedt om hen te ondersteunen. Dit is dan ook de aanleiding voor de motie om hieraan meer bekendheid te geven.

De vraag naar pleegzorg is nog altijd groter dan het aanbod. Om pleegouders te behouden en te werven is hulp en steun vanuit de gemeente om ook maatwerk te kunnen bieden essentieel.

Totaal aantal keren gelezen: 45 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen