CDA Medemblik: “Wij voelen ons overvallen door windmolenbesluit Noord-Holland”

MEDEMBLIK – De provincie  Noord-Holland heeft sinds 2015 extra regels voor het plaatsen van windmolens op land: een minimale afstand van 600 meter tot bebouwing, tenminste 3 windmolens op een rij en een ashoogte van maximaal 120 meter. Met de Omgevingsverordening 2022 en de aanpassing van de Omgevingsverordening 2020 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) aan PS onder meer voor om deze extra provinciale regels voor windmolens te laten vervallen.

Els van den Bosch

In een reactie over dit besluit zegt fractievoorzitter Els van de Bosch: “De fractie van het CDA in de gemeente Medemblik vind het onbegrijpelijk dat Provinciale Staten de minimale afstand van 600 meter tot bebouwing voor het plaatsen van windmolens heeft laten vervallen. In Medemblik is het vigerend beleid dat er helemaal geen grote windturbines worden gebouwd, maar er staat natuurlijk gaan hek om onze gemeente en het schrappen van de afstandsgrens heeft effect op het beleid van onze buurgemeenten, onze regio, onze provincie.

Els van den Bosch: “Het lijkt mooi, dat gemeenten zelf meer vrijheid krijgen. Maar hoe onverkoopbaar is het dat de Provincie de regelgeving voor windturbines weer oprekt en daarbij locaties voor woningbouw op slot zette door het vaststellen van Bijzondere Provinciale Landschappen? Op die manier blijven we aanlopen tegen de verstorende regelgeving van hogere overheden”. De CDA Statenfractie heeft bij monde van statenlid Wilma van Andel samen met JA21 en Liberaal Noord-Holland een amendement ingediend bij de vergadering van provinciale staten van 23 mei om te bewerkstelligen dat windturbines op minimaal 600 meter afstand worden geplaatst maar dit amendement heeft het niet gehaald.

Wethouder Harry Nederpelt laat aan de redactie weten dat binnen de gemeente Medemblik geen ruimte meer is voor windmolens en is ook opgenomen in het regionale energie strategie. Maar dat houdt niet in dat de provincie Noord-Holland nergens in West-Friesland windmolens binnen 600 meter van de bebouwing kan laten neerzetten.

Loading