Boze bewoner Oosterhaven Medemblik eist van de gemeente dat binnen 14 dagen de illegale steiger wordt weggehaald

MEDEMBLIK – Voor de bewoner van de Oosterhaven is de boot aan, binnen 14 dagen moet die steiger weg zijn omdat hij daar illegaal is gebouwd. De bewoner had al eerder een boze brief naar de gemeente gestuurd waarin hij opheldering vroeg over de aanbouw van de steiger waar een boot van Jongert aangemeerd ligt.

Lees ook: Bewoner Oosterhaven Medemblik wil af van illegale steiger bij Kasteel Radboud

In een brief aan de bewoners van de Oosterhaven zegt de gemeente Medemblik dat de gemeentelijke toezichthouder een bezoek heeft gebracht aan de plek waar de steiger is gebouwd en dat uit controle is gebleken dat voor de bouw c..q. aanpassing van de steiger door de gemeente Medemblik geen vergunning is afgegeven.

De bewoner van de Oosterhaven zegt in de brief aan het college en gemeenteraad van Medemblik: “Opmerkelijk dat pas zes maanden na bouw van de steiger door toezending van mijn brief door de gemeente geconstateerd wordt, dat Stadshavens Medemblik BV, een BV waarvan de gemeente de enige aandeelhouder is, op de meest kwetsbare en bekeken plek in het beschermd stadsgezicht van Medemblik illegaal een steiger had gebouwd. Er moet nu, zo schrijft u mij verder, ik citeer, worden beoordeeld of het bouwwerk kan worden gelegaliseerd, oftewel of het bouwwerk voor een omgevingsvergunning in aanmerking komt.”

Legalisatie illegaal bouwwerk

De bewoner zegt dat het om überhaupt te kunnen spreken van zicht op legalisatie als het gaat om een illegaal bouwwerk de overtreder, de Stadshavens B.V. normaliter deze bereid moet zijn om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente Medemblik.

En jawel hoor, uw eigen BV, heeft, zo deelde u mij tenslotte bijna verheugd mede, op 20 januari 2023 een aanvraag ingediend, waardoor u heeft kunnen concluderen dat die bereidheid er bij uw eigen BV, in feite bij u zelf dus, was. Wat een bizarre voorstelling van zaken. U wilt mij als burger doen geloven dat u verplicht bent als publiekrechtelijke instantie en eigenaar van Stadshavens Medemblik BV, voor wiens handelen u eindverantwoordelijke bent, moet vragen of de illegale bouwer bereid is niet alsnog een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen, ” gaat de bewoners van de Oosterhaven verder in de brief.

Steiger moet binnen 14 dagen worden afgebroken

De bewoner van de Oosterhaven in Medemblik wil nu dat de gemeente Medemblik als eigenaar van de haven en eindverantwoordelijke voor het handelen van Stadshavens haar verantwoordelijkheid moet nemen en het beschermd stadsgezicht, wat de binnenstad van Medemblik is, te beschermen en de Stadshavens BV. opdracht geven om binnen 14 dagen het illegale deel van de steiger te verwijderen.

Loading

One thought on “Boze bewoner Oosterhaven Medemblik eist van de gemeente dat binnen 14 dagen de illegale steiger wordt weggehaald

  1. VVD Medemblik wil opheldering over Jongert jacht bij Kasteel Radboud 10 februari 2023 at 08:34

    […] Lees ook: Boze bewoner Oosterhaven Medemblik eist van de gemeente dat binnen 14 dagen de illegale steiger word… […]

Comments are closed.