Bomen Vierkantje Medemblik rotten weg, worden wel vervangen voor nieuwe Sierappelbomen en Lindes

vierkantje

MEDEMBLIK – Het sloeg als een bom in bij de bewoners van het Vierkantje in Medemblik toen deze website het bericht bracht dat de 11 sierappelbomen worden gekapt maar ook de 4 bomen langs de sloot moeten worden gekapt. Het zorgde voor behoorlijk wat ophef

Siem Zeilemaker van MORGEN! stelde daarom vragen aan het college waarom juist deze mooie bomen moeten verdwijnen. In een reactie laat de gemeente weten dat de bomen matig van kwaliteit zijn en er sprake is van rotting en afstervingsverschijnselen in de kroon waardoor er stambreuk en takbreuk kan optreden. Volgens de gemeente Medemblik verkeren de bomen in de aftakelingsfase en moeten ze worden weggehaald om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen waarborgen.

Lees ook: 15 bomen langs het Vierkantje in Medemblik worden gerooid.

Sierappelbomen en Lindes terug

Alle 11 sierappelbomen die gekapt worden hebben rottingsverschijnselen en afstervingsverschijnselen in de kroon. De 4 bomen in het talud van de watergang betreffen een Esdoorn, Schijnacacia, een Es en een Schietwilg. De Esdoorn moet weg vanwege beschadiging aan de walkant. Tevens wordt het onderhoud aan de walkant bemoeilijkt. De Schijnacacia (Robinia) moet weg vanwege het bijna niet hebben van een kroon. De kroon die deze boom nog heeft, geeft veel dood hout en vallende takken.

De Es heeft een ver gevorderd stadium van de essentaksterfte. En de schietwilg heeft veel dood hout in de kroon en dode toppen. In vaktermen is deze Wilg aan het insterven. Een gevaar voor de omgeving met storm. Alle 4 deze bomen beschadigen de walkant (talud) waardoor het onderhoud aan de walkant wordt bemoeilijkt. Voor deze 4 te kappen bomen worden langs dezelfde watergang in de vlakke berm 7 Lindes terug geplant.

Lees ook: 15 bomen langs het Vierkantje in Medemblik worden gerooid.

Betere biodiversiteit

Lindebloesem is een goede nectarbron voor wilde bijen en vergroot daarmee de biodiversiteit. Lindes maken de bodem kalkrijker, doordat het lindeblad verteerd en de calcium concentratie toeneemt. Dit vormt op deze locatie een perfecte uitgangssituatie voor een kruidenrijk grasland in combinatie met bloembollen.

Loading