‘Boetje’ Oostwoud gaat onzekere tijd tegemoet, financiële middelen schieten tekort

OOSTWOUD – De gemeente Medemblik heeft nogmaals gekeken naar de mogelijkheid om het Boetje in Oostwoud te behouden en te restaureren. Helaas is dit niet gelukt laat het college weten. Wethouder Joset Fit zegt hierover: “Bij verklaring op 9 februari 2022 heeft het bestuur van de Oudheidkundige verenigingOostwoud Midwoud te kennen gegeven een restauratie en exploitatie van Het Boetje niet van de
grond te krijgen. Dit in verband met de staat van het Boetje, de daarmee gepaard gaande restauratie en het ontbreken van voldoende financiële middelen. Ook oproepen voor vrijwilligers leidden niet tot het beoogde resultaat.’

Het bestuur heeft dan ook moeten besluiten om het project los te laten met ondersteuning van de dorpsraad Midwoud-Oostwoud.

Wel gaat de dorpsraad samen met de verenigingen en inwoners een alternatief voorstel buigen over de besteding van de HVC gelden waarna dit met de gemeente Medemblik zal gaan worden besproken en indien nodig blijkt te zijn ook nog met HVC.

Loading