Share

Bewoners Dreef en Kogge Abbekerk niet blij met het wijzigen van de langzaamverkeersroute

ABBEKERK – De bewoners van de Dreef en de Kogge in Abbekerk zijn niet blij met de plannen van de gemeente Medemblik over de langzaamverkeersroute die nodig vanwege de komst van 38 woningen op de voormalige schaatsbaan en de gemeentewerf in Abbekerk.

In een brief aan het college en gemeenteraad schrijven de bewoners: “Op donderdag 9 juni jl. heeft u in Cafe Het Bonte Paard de plannen zichtbaar gemaakt voor de gemeentewerf met een plan voor de ontwikkeling van maximaal 38 woningen. Een aantal van ons zijn al jaren bij deze ontwikkeling betrokken. De structuurvisie gaf een maximum van 20 woningen aan. Door alle ontwikkelingen komt hier nu een plan van 38 woningen. Het huidige plan is merendeels conform de eerder gepresenteerde opzet. Inmiddels zijn door bewoners van de Kogge gronden achter de woningen aangekocht. Dreef 12 heeft pas later aangekocht omdat e.e.a stil lag. In 2021 heeft ook deze aankoop plaatsgevonden met toestemming voor het verlagen van een uitrit vanaf de stoep. Wetende dat de straat doodlopend is kon hierdoor een entree/hek geplaatst worden.

De bewoners van de Dreef en de Kogge moeten na 28 jaar bij een ijsbaan te hebben gewoond nu gaan wennen aan een nieuwe woonwijk met 38 woningen inclusief het bestemmingsverkeer dat fors zal gaan toenemen. In de brief schrijven de bewoners dan ook dat zij snappen dat iedereen wil wonen en dit dan ook accepteren maar zetten wel grote vraagtekens bij de geluidsuitstraling van voertuigen op de nieuwe weg wat een grote en waardeverminderende verandering voor deze bewoners zal gaan inhouden.

In de brief schrijven de bewoners: “Groot was de verbazing toen op de bijeenkomst van 9 juni de gemeente liet weten ontvankelijk te zijn voor reacties van bewoners over het wijzigen van de langzaamverkeersroute op de Dreef, waarbij zij het plan inbrachten paaltjes te verplaatsen naar Dreef 2. Ook werd de indruk gewekt dat dit grote instemming zou hebben van bewoners Kogge en Dreef. Dit is zeker niet het geval! De bewoners die dit zeer ongewenste, en strijdig met alle in de afgelopen jaren gepresenteerde plannen, voorstel hebben voorgelegd worden niet direct geraakt. Als argument wordt veiligheid bij school aangedragen. Echter, met inmiddels bijna 100 kinderen minder op deze school, is deze situatie zeer houdbaar. Wij als bewoners die dit plan direct raakt verzoeken u zich te houden aan het oorspronkelijke in participatietraject overeengekomen plan

De bewoners willen dan ook dat de gemeente de langzaamverkeersroute naar de Dreef gaat behouden omdat deze keuze passender is in een duurzame buurt die de nieuwe gemeentewerf en ijsbaan moet worden. Een buurt waar ook kinderen veilig kunnen spelen zonder sluipverkeer van de Dreef en de Kogge.

Paaltjes spelen hoofdrol

Het verplaatsen van de paaltjes naar Dreef 2 gaat voor de bewoners betekenen dat zij achteruit moeten rijden om bij hun huis te kunnen parkeren wat volgens de bewoners gevaarlijke situaties gaat opleveren. Maar ook zullen ouders van kinderen de school via de Kerweg/Dreef bereiken halverwege de Drees moeten parkeren en dan niet meer kunnen keren omdat er paaltjes staan. Maar ook de vuilniswagen krijgt te maken met problemen omdat ook zij niet meer kunnen keren op de Schoolwerf wat automatisch gevaarlijke situaties gaat opleveren.

De bewoners hopen dan ook dat de gemeente het gemotoriseerd verkeer niet de voorrang gaat geven maar het belang van de leefbaarheid van de wijk prioriteit geeft.

Totaal aantal keren gelezen: 41 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen