Share

Bernt Schneiders wordt naast Ankie-Broekers Knol de tweede informateur

NOORD-HOLLAND – Schneiders is directeur van het VSBfonds. Daarvoor was hij onder meer burgemeester van Haarlem en van een aantal andere Noord-Hollandse gemeenten. Eerder was hij ook lid van Provinciale Staten in onze provincie.

Hij gaat samen met Broekers-Knol het informatieproces van de provincie begeleiden met 4 partijen: BBB, VVD, GroenLinks en PvdA.

Broekers deed op verzoek van de BBB een verkenning naar een mogelijke coalitie. Ze sprak na de verkiezingen met alle politieke partijen in PS en nodigde de fracties van BBB, VVD, GL en PvdA uit voor een verdiepend gesprek. Ze vertelde dat de meeste partijen het wenselijk vinden dat BBB deel uitmaakt van een nieuw college, gezien de uitslag van de verkiezingen waarbij BBB de grootste werd. Volgens Broekers-Knol geeft een college met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA de links-rechtsverhoudingen in PS goed weer en worden de buitengebieden en het stedelijk gebied daarbij vertegenwoordigd.

Verschillen overbruggen

De lijstrekkers stelden Broekers-Knol vragen. Zijn de verschillen wel overbrugbaar? Is er voldoende vertrouwen? Welke vorm krijgt een coalitieakkoord? Wie moeten de informateurs worden? Diverse partijen gaven aan dat tempo gemaakt moet worden en spraken de wens uit voor een stabiele coalitie. In haar reactie op de vragen vertelde Broekers onder meer dat gesproken is over de verschillen, maar niet over het overbruggen ervan. Broekers: “Het daadwerkelijk overbruggen van de verschillen is aan de partijen zelf, maar wat ik bij alle partijen heb gemerkt is de bereidheid om te komen tot goede oplossingen voor de Noord-Hollanders. De 4 partijen hebben allemaal gezegd dat ze serieus aan de onderhandelingen willen gaan beginnen.”

Ingrid de Sain van BBB vertelde dat er naast mevrouw Broekers-Knol, die de vervolggesprekken als informateur gaat leiden, ruimte is voor een tweede informateur. De partijen spraken ook over een motie met een voorstel voor sessies met experts uit de landbouw, parallel aan de formatie. De motie werd verworpen. 

Lees ook: BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, de meest waarschijnlijke coalitie in de provincie

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl