Bekendmaking Ontwerp bestemmingsplan Centrumplan woningbouw Abbekerk

ABBEKERK – Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 3 juni 2022 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrumplan woningbouw Abbekerk’ ter inzage ligt. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van maximaal vijf vrijstaande woningen, waarvan vier aan de noordwestzijde van het plangebied en één woning aan de Plantsoenstraat naast huisnummer 2. Daarnaast komen er maximaal negen rijwoningen aan de zuidzijde (locatie ijsbaan) en maximaal 24 gestapelde woningen (waarvan 8 op de locatie gemeentewerf en 16 op de locatie van de huidige horecabestemming Het Nieuwe Bonte Paard).

In totaal zal het plangebied daarmee ruimte bieden aan maximaal 38 woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken worden het bestaande grasveld/ijsbaan en de gemeentewerf heringericht en worden de huidige gebouwen en overkappingen gesloopt.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden bekijken? Het ontwerpbestemmingsplan kunt u van 3 juni 2022 tot en met 14 juli 2022 op de volgende manieren inzien:

• Op Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op plannummer: ‘NL.IMRO.0420.BPABBWERF-ON01.

• Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen.

Dit kan op de volgende manieren:

• Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan de gemeenteraad van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van: Z-22-407107.

U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

• Mondeling: u kunt een afspraak met één van onze medewerkers van ruimtelijke ordening, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000, voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.

Informatiebijeenkomst

Voor deze ontwikkeling wordt ook nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats tijdens de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. De exacte datum en locatie worden later bekend gemaakt.

Loading