Aanvraag omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen, Dijkweg 12 (PWN) Andijk

ANDIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Omschrijving: aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland op de locatie Dijkweg 12 in Andijk. De milieuneutrale verandering betreft het gebruik nemen van een CIP-installatie ten behoeve van het bestaande SIX/CeraMac-proces.

  • Locatie: Dijkweg 12 in Andijk (sectie L, nummer 1470, Andijk)
  • Datum ontvangst aanvraag: 4 augustus 2022
  • Zaaknummer: OD.379776

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor de gemeente Medemblik gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088-1021300, o.v.v. zaaknummer OD.379776.

Loading