westrand

Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van het pand “de Westrand” Theo Koomenlaan 5 en 7 Wervershoof

WERVERSHOOF – Op 30 maart 2023 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van het pand “de Westrand” aan Theo Koomenlaan 5 en 7 in Wervershoof (verzenddatum: 30 maart 2023). Zaaknummer 2022-001250.

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • het brandveilig gebruiken

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve omgevingsvergunning wijkt dan ook niet af van het ontwerp.

U   kunt het definitieve besluit inzien

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 7 april 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het definitieve besluit?

Tijdens de beroepstermijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;
  • een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
  • de redenen van het beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen. Op Externe link: www.rechtspraak.nl leest u hoe u dit doet. Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (DigiD) hebben.

Loading