Share

3.9 miljoen euro subsidie beschikbaar gemeente Medemblik. Kunst en Cultuur krijgen ruim 1.2 miljoen

MEDEMBLIK – De gemeenteraad gaat zich deze maand buigen over de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Medemblik. Wethouder Gerben Gringhuis wil duidelijkheid over het beschikbare budget per beleidsterrein en een effectieve inzet van de subsidiemiddelen.

In totaal is er ruim 3.8 miljoen euro te verdelen onder de diverse subsidievragers waarbij Kunst en Cultuur verreweg de meeste subsidie krijgt, € 1.252.826,- gevolgd door Sport, Recreatie en Toerisme met € 960.592,-. Leefbaarheid kan, als de gemeenteraad haar fiat geeft, rekenen op € 708.952,- Maatschappelijke voorzieningen € 368.401,-, Onderwijs en Kindercentra € 275.702,- en het Ouderenwerk € 143.644,- , Jeugd- en Jongerenwerk kunnen rekenen op € 112.797,-

De bijna 3.9 miljoen euro is fors hoger dan dat er voor dit jaar was vrijgemaakt, voor 2022 was € 3.569.927,- gereserveerd.

Opvallende feitjes uit het voorstel is dat het onderdeel Peuterspeelzaalwerk is verlaagd met € 26.000,- waarvan € 6000,- is overgeheveld naar het deelplafond Maatschappelijke voorzieningen en Zorg, een onderdeel van Vrijwilligerswerk en naar Mantelzorg. In 2024 zal nog eens € 80.000,- minder subsidie naar het onderdeel Peuterspeelzaalwerk gaan.

Afbouwen Onderwijsbegeleiding

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022 besloten het onderdeel Onderwijsbegeleiding te verlagen met € 19.443,- en in 3 stappen af te bouwen naar nul.

Meer geld naar de bibliotheken

Het onderdeel Bibliotheekwerk is verhoogd met €50.591. Omdat de indexatie op basis van het convenant in de begroting 2022 niet is toegekend, betreft dit feitelijk de indexatie over 2022 en 2023 (conform Convenant Bibliotheekwerk 2022-2025).

Minder geld voor De Schoof

De subsidie aan Sociaal Cultureel Centrum De Schoof wordt, net als voorgaande jaren, verlaagd met € 6.000. Dit vanwege de veranderde opzet van het ouderen- en jongerenwerk binnen De Schoof. Deze bezuinigingsambitie volgt uit een eerder genomen besluit.

Het onderdeel Vrijwilligerswerk en Mantelzorg is verhoogd met €41.000. Dit komt gedeeltelijk ten laste van het onderdeel Onderwijs en Kindercentra. De verhoging betreft ook een al bestaande subsidierelatie die na een pilotperiode is opgenomen in het subsidieplafond. Het is een budgettair neutrale wijziging.

Het onderdeel Antidiscriminatie is verhoogd met € 17.023. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente Medemblik vanaf 2022 een hogere bijdrage per inwoner voor het onderdeel antidiscriminatie. Dit wordt ingezet op de versterking van de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

Meer geld naar schuldhulp en minima

Het onderdeel Schuldhulp en minima is verhoogd met €51.844. De verhoging betreft al bestaande subsidierelaties die na een pilotperiode zijn opgenomen in het subsidieplafond. Het is een budgettair neutrale wijziging.

Totaal aantal keren gelezen: 69 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen